Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOPISOVATELÉ NÁRODNÍCH LISTŮ A NÁRODNÍ MYŠLENKY

3. 6. 2015

 

Cesta zkázy alibismus vlád

Lidská společnost si sama zvolila cestu své zkázy a zřejmě nejen své, ale převážné části nám známého života na zemi. Nejde o války, však nelze opomenout, že ty s vývojem stále ničivějších zbraní celkové zkáze nemalou měrou přispívají, vždyť od prvního pokusu exploze jaderné bomby bylo takových pokusů po celém světě vykonáno více jak dva tisíce. Jak je asi země zamořena radioaktivním spadem a nic na tom nemění fakt, že od prvního pokusu uběhlo víc jak 50 let, u mnoha radioaktivních prvků stroncia a dalších je poločas rozpadu víc jak 100let. Do nekonečna omýlaná havárie Černobylské jaderné elektrárny je vcelku co do následků malá, proti jaderné havárii ve Fukušimě, kde se dodnes nepodařilo zabránit uniku radioaktivní vody do moře a v současnosti tato voda mořskými proudy dosáhla pobřeží USA natolik, že stát Kalifornie byl nucen vydat zákaz odsolování a používání mořské vody, přitom Kalifornie trpí velkým nedostatkem vody, takže situace je velmi vážná.

Jde však o více než to, že Kalifornie nesmí vodu používat, berte v potaz vzdálenost Japonsko - USA a nikdo neví, kam všude se zamořená voda mohla dostat a nakolik jsou radioaktivitou zasaženy ryby a ostatní život v oceánech a kolik lidí tyto ryby a další plody přijímá jako potravu

Neméně závžné je znečíštění vod po celém světě. Od počátku průmyslové revoluce jsou do řek a moří vypouštěny nejen nečistoty, ale také všemožné jedovaté látky, a i když si to nechceme přiznat, každý z nás se na tom podílí. Jezdíme sými nablýskanými vozy a neuvědomujeme si, že ač dodnes již minimální, že vodu znečišťují úniky provozních kapalin, zimní chemická údržba silnic, sice jde jen o sůl která pomáhá rozpouštět sníh, ale ten se mění na vodu, která z komunikací stéká a bere sebou veškeré nečistoty a těch není málo, jen si prohléněte vaš dopravní prostředek po po 200km jízdy, kolik na jeho před cestu nablýskané kapotě je "hnoje" a těch autíček jsou tisíce, po celém světě miliony.

V zájmu ochrany vodních toků také stavíme čističky, ale je to jen alibistické řešení, které to nejdůležitější neřeší. Je pravdou, že voda z čističky je čirá a nepáchne, proto je považována za čistou, to proto, že je zbavena organických nečistot. Čistička však nezbaví vodu všemožných saponátů užívaných v domácnostech.

POKUD ZÁLÉVÁTE POKOJOVÉ ROSTLINY HNOJŮKOU, ROSTLINY PROSPERUJÍ, ALE ZKUSTE JE ZÁLÉVAT JAROVOU VODOU, KTEROU MEJETE NÁDOBÍ! TAKOVÉ ROSTLINY ZHYNOU, NE PROTO, ŽE VE VODĚ JSOU ZBYTKY JÍDLA, ALE PROTO, ŽE VE VODĚ JE PROSTŘEDEK NA ODMAŠTĚNÍ

Tím nechci bojovat proti užití saponátů v domácnosti, bez nichž si to dnes už neumíme ani představit. Chci tím sdělit, že vodu, která je základem života, všichni bez zábran nevědomě ničíme a to nemluvím o velkych firmách, které svůj vyloženě jedovatý odpad odklízejí do moří, protože je to mnohokrát lacinější, než jiná (ekologická) likvidace.

K vodě se chováme doslova macešsky, asi proto, že nikomu v ČR zatím neschází (i když ne zrovna čisté), ale je ji všude dost, tak ji raději ze země vyháníme, aby nám při dešti nevystoupala na kde jakou náves, uděláme regulaci toku a vodu vyženeme k dolnímu sousedovi, ten se naštve a udělá to samé, následuje třetí, pátý, až regulovaný potok se vlije do řeky. Těch potoků je, ale víc jak jeden, dva a tak při každém dešti rychle naplní koryto řeky, ale to nám nestačí, proto stavíme stále více silnic a dálnic, stále širších, asfaltujeme, betonujeme každou cestičku v parku, lese, zkrátka, kde chceme pohodlně jezdit zaasfaltujeme, zabetonujeme. Zapomínáme však na jedno, tam kde nalijeme asfat, beton, se voda nevsakuje, ale stéká a to do strouhy, potůčku až do řeky.

A jdeme počítat, naprší 30mm vody = 30 litrů na metr čtvereční, když vezmeme 1km cesty širiké 1m máme to rázem 30 000 = 30 hl vody, která se nevsákne, ale odteče do řek i se spláchnutými nečistotami. Tak a teď si vezměte kilometr D1 v obou směrech dejme tomu, že celková zbetonovaná šíře je 50m a dojdete k výsledku 1 500 000 litrů vody, která vteče třeba do Vltavy, když si uvědomíte kolik km D1 Vltava odvodní, přidáte k tomu veškeré betonové plochy v daném prostoru, vyjde nám oprvdu velké množstí vody. Při představě, že kolik marketů, montoven se po převratu postavilo na zelené louce, ročně mizí pod betonem cca 10 ha = 100 000 čtverečních metrů půdy, nelze se divit mohoutným záplavám.

V celosvětovém měřítku, díky mýcení deštných pralesů jde o katasrofální stav, z něhož se příroda nevzpamatuje a pokud do 10 - 15 let se přistup člověka radikálně nezmění, je svět nachystaný na globální katastrofu a nemusí být válka, ani se nemusí do planety Země trefit jiné velké vesmírné těleso. Zahyne převážná část veškerého života na zemi. Než budete pokračovat ve čtení mého negativního článku, nahlédněte pod odkaz

http://auto.idnes.cz/patnact-nejvetsich-lodi-znecisti-zivotni-prostredi-vice-nez-vsechna-auta-sveta-gdn-/automoto.aspx?c=A090426_191128_automoto_vok

Tak nejen jedy ve vodě, ale i ve vzduchu, který dýcháme, když sečteme automobilovou, lodní a leteckou dopravu, včetně vojenského letectva, přidáme exhalace z průmyslu, to vše je okořeněno jaderným spadem nejen z Černobylu, také jadernými explozemi, kterých bylo po celé planetě uskutečněno více jak 2 000.

KDYŽ SI UVĚDOMÍME, ŽE POLOČAS ROZPADU STRONCIA A DALŠÍCH RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ, JE DELŠÍ JAK STO LET MÁME K DÝCHÁNÍ NAMÍCHANÝ KVALITNÍ SMRTÍCÍ KOKTEJL

Veškré jedy z vody a ovzduší se hezky a pozvolna dostávají do potravního řetězce a všechny jedy hezky spapáme a zkládáme si tak na mnoho nemocí včetně karcinomu. neobstojí ani tvrzení o bioptravinách a podobně. Vezmeme například zeleninu vypěstovanou u soukromníka či ve velkopěstírnách - jaký rozdíl můžeme nalézt - půdu na které zeleninu pěstujeme, každým dnem i nocí dopadají jedy z ovzduší a není to jedný zdroj zamoření té půdy. K pěstování zeleniny, ovoce, slepic, či prasat, hovězího dobytka je třeba nemalé množství vody, ta je v mnoha případech získávana z potoků do nichž vytékají jedy z rozličných zdrojů včetně silnic a dalších komunikací.

Vůbec nejde o hovínko, které se přirozenou cestou rozloží na jednotlivé prvky, až z něj nezbyde nic. Jde tady a doslova o jedy a radioaktivní látky, které výrábíme, užíváme, a nikdo na světě nezná, jak je zlikvidovat.

V POSLEDNÍ DOBĚ MÉDIA NA NÁS CHRLÍ, JAK SE EU A ČR STARÁ O ZDRAVÍ OBČANŮ, VYRÁBÍ ALIBISTICKÉ ZÁKONY PROTI KOUŘENÍ

JISTĚ, ŽE JE TO ALIBISTICKÉ, PROTOŽE, POKUD BY VLÁDÁM SKUTEČNĚ ŠLO O ZDRAVÍ OBČANŮ, TAK BY JEDINÝM ZÁKONEM ZAKÁZALI VÝROBU A DISRIBUCI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A NEVYMÝŠLELI BY SI HORY ZBYTEČNÝCH ZÁKONŮ

Vladimír Berossos

  

 

 

Náhledy fotografií ze složky KONFERENCE UDÁLOSTI POSTŘEHY