Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEDĚLNÍ FEJETON PŘEVZATO Z NÁRODNÍCH LISTŮ

3. 2. 2014

 

 

 

Něco z archivu slávy....

Šéfredaktor : Jan Valenta, Praha , zástupkyn

NED

Jan Valenta, šéfredaktor Národních list

ĚLNÍ FEJETON K UDÁLOSTEM ů, předseda NDS –ČSND

NESMÍ NÁS POHLCOVAT BYROKRACIE A

TO CO NÁS SVAZUJE .

Uf, oddychli jsme si. Právník, noví funkcioná

ři obrozené Národní demokracie, která v minulosti jako Národní strana stála u zrodu ČESKÉHO KLUBU A ZEMSKÝCH SNĚMŮ ČECH MORAVY A SLEZSKA.

Studium naší bohaté historie sv

Zjistili jsme, že práv

NDS v zahran

Nejsme proroci. Jsem rád, že já a mí noví spolupracovníci tvo

Nihilistické p

Pln

Jak z toho ven už víme a ob

Bez humoru nejde budovat stát a toto už v

Váš Jan Valenta

ěřím knize. Dál jen co bude. Co jsme odmítli s lidmi, kteří úzce spolupracují s různými Občanskými sdruženími. Pracovali jsme intenzívně na moderních Stanovách ČESKÉHO KLUBU A NÁRODNÍCH LISTŮ, ale i na zcela nové koncepci namířené proti partiokratické diktatuře . ě exilová NDS měla základní dokument propracovaný právě proti KSČ a Národní frontě v různých modifikacích jak let 1945 až 1989. Tzn. Převzal jsem od kolegů z exilu bohatou dokumentaci o nepřetržitém zápase , který i Národní listy vedly se státní byrokracií. Ta po roce 1989 má dimenzi porušující ústavu z roku 1993 zejména její součásti LPS čl. 23 aj. čí se přidala jednoznačně k Deklaraci práv občanů v EHS-EP! Tím je i Program tuzemské části Národní demokracie daleko revolučnější nežli leckterá „papouškování“ vzorných „opisovatelů“ z řad některých „občanských aktivistů“, bez občanů ale s pěkným „máslem na hlavách“. Pojednou zmizeli do ANO, ÚSVITU,ČSSD,KSČM a se skutečnými zájmy prostých občanů ČR a SR nemají nic společného. Asamozřejmě ani odbory reprezentované bývalými členy ROH, nyní KOS ! říme tým odborníků a né stranický aparát ! Ostatní politické strany a hnutí ve většině jsou nereformovatelné a to i některé mimoparlamentní. Zcela je rozložena Národně socialistická strana na tři větve, Republikáni jsou spory se Sládkem rovněž rozloženi. Je zákonité, že se na nás obrací Svaz podnikatelů a živnostníků, kde mají mít zastání? U ODS sotva! Exekuce hrozí dnes v insolvenci mnoha majitelům obchodů a služeb. Proto OS Zastavme Exekutorské násilí podporujeme . Ale i jiné obranné sdružení, které se brání násilí na občanech. Prakticky je rozložen střední stav, vedení ČNB uvrhlo nejméně tři miliony lidí včetně důchodců do stavu nouze, sedm milionů lidí má existenční problémy a v rodinách dochází stále více ke krizím. Trpí tím i nastupující generace a hlavně děti ! ředstavy o „beztřídní společnosti“ a jakémsi „světě blaha“ jsou nebezpečnou utopií. Musíme svět vidět reálně a i konflikty národů bojujících za lepší formu demokracie. Evropská unie je v hluboké morální, politické a ekonomické recesi. Idea opětovného spojování národů je zakořeněna napříč generacemi zejména u Čechů a Slováků. Ale další národy nás také vidí. Klobou dolů, dnes Slovensko dává příklad nám v Čechách. Proto věřím že jejich Občianský sněm se spojí s naším Zemským sněmem. Musíme ale dodržovat zákon a žel i ty které nám nesedí do doby nežli budou přijaty jiné lepší. Tím mám na mysli, že OS ČKL-KNL zaštítí zejména Zemský sněm ČECH, MORAVY A SLEZSKA. Dočetl jsem se i v našem Moravském vydání jisté matoucí příspěvky , které vedly k rozpadu Československa K 1.1.2003 !!!!!!! ě souhlasím ale i s tím, také proč bych jinak dělal výzkum Národního archivu ČR, že celý územně správní model ČR a i SR ( KRAJE) jsou v příkrém rozporu s tradicemi a i funkcí zastupitelských orgánů v dobách českého království a Československé republiky. Žel i moravští poslanci hlasovali pro špatné kraje. Měl jsem v ruce Zemské desky. I ČSR let 1918-38 jednoznačně uznala státoprávní působnost zemských sněmů Čech,Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi s tím, že tu byli Zemští prezidenti odpovědní ZS s tím, že Senát ČSR byl paritně obsazen a v Poslanecké sněmovně NS ČSR byla rovnost. Místo toho kočkopes v krajích, které živí právě přebujelou administrativu a byrokracii. Hejtmani jsou zcela zbyteční. Stačí okresy a Země, decentralizace a vláda o 7-9 členech a né ministři s portfejí a jiné výmysly vládní garnitury. Nemáme na to živit darmožrouty jakéhokoliv ražení ať pochází z Prahy či Moravské Ostravy! čané naslouchají a ozývají se, zatímco někteří proroci se na netu hádají. Na to je lék : obraz slavného malíře Josefa lady, „RVAČKA V HOSPODĚ“. A POTREFENÉ MYŠKY SE NÁM ZASE OZVOU JAKO VŽDY. ěděli naši předci.

photo_00512.jpg